thumbnail

1.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, czynnikach środowiska pracy, mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz postępowaniu w sytuacjach awaryjnych, a także udzielaniu pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
Obsługiwane przez usługę Blogger.